Uzavření škol nás nutí hledat alternativní řešení

27.11.2020

Setkání Pracovní skupiny pro financování se v listopadu 2020 konalo online. Hlavním řešeným tématem bylo, zda existují náhradní řešení pro realizaci dílčích projektů implementace MAP a s tím spojené změny finančního plánu.