Sláva moderním technologiím! :)

22.06.2022

Pokud vás nadpis článku zneklidnil, nebo naopak nabudil k dalšímu čtení, nebojte se nic! Vlastně jde jen o to, že jsme moc rádi za možnost řešit důležité věci on-line, nic víc, nic míň.

V červnu 2022 měl Řídící výbor MAP na programu mimo jiné schvalování investičních záměrů mateřských a základních škol v území. Vzhledem k neusnášeníschopnosti nejvyššího rozhodovacího aparátu MAP (7/15) bylo přistoupeno k hlasování formou per rollam. 

Investiční projekty schválené Řídícím výborem v červnu 2022 je možné dohledat na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)