Seminář ČŠI: "Jaké požadavky jsou kladeny na učitele a ředitele škol v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti?"

08.04.2019

Ve čtvrtek 4. dubna představil ředitel Středočeského inspektorátu České školní inspekce Mgr. Petr Drábek vedoucím pracovníkům škol aktivity, které ČŠI realizuje pro podporu rozvoje v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti. Představil také další výstupy využitelné pro rozvoj gramotností ve školách i šablony OP VVV, s nimiž je možné pracovat. Na závěr shrnul faktory, které mají na rozvoj gramotností zásadní vliv, včetně toho, jaké požadavky jsou v tomto směru kladeny na učitele a ředitele škol.