ŘV schvaloval aktualizaci zásobníku projektů Strategického rámce MAP a design procesu evaluace akčního plánování

12.01.2023

Řídící výbor MAP na svém lednovém zasedání (2023) posvětil doporučení pracovních skupin ohledně navržených aktualizací Strategického rámce MAP. Dále byla aktualizována Organizační struktura MAP a v neposlední řadě došlo ke schválení navržené podoby realizace externí evaluace. Ta by měla vyhodnotit dopady a účelnost celého procesu místního akčního plánování v území v období let 2017 - 2023.