Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií

09.04.2021

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií pro I. stupeň ZŠ (25. 3. 2021)

Paní PhDr. Kamila Balharová je kapacitou v oblasti kompenzace dyslexie u dětí. Její mnohaletá praxe a nadšení pro práci s těmito dětmi, empatický přístup a obrovský přehled v problematice práce s dětmi s poruchami učení z ní také dělají vyhledávanou lektorku. Paní doktorka v posledních letech vydala několik publikací, které pomáhají dětem, rodičům i pedagogům při kompenzaci poruch učení.

Na webináři určeném pedagogům I. stupně ZŠ se zaměřila na konkrétní tipy na práci se čtyřmi knihami pro žáky s dyslexií. Neopomněla také nechat účastníkům na vlastní kůži zažít, jaké to je pro nekompenzovaného dyslektika, vypořádat se se čtením.

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií pro II. stupeň ZŠ (8. 4. 2021)

Paní PhDr. Kamila Balharová navázala na předcházející webinář, kde se věnovala práci s dětmi s dyslexií na I. stupni. Svůj výklad opět opřela o čtyři knižní tituly, které pomáhají dětem s dyslexií při kompenzaci této poruchy učení. Účastníci také díky naprogramované simulaci textu, kdy nám písmenka doslova tančila před očima, zakusili, jak náročné může čtení pro dyslektiky být. Cenné byly také strategie, které mohou dyslektikům pomoci překonávat bariéry.