Řídící výbor MAP doporučil pokračovat v místním akčním plánování

19.02.2021

Ve čtvrtek 18. února 2021 se konalo další setkání Řídícího výboru MAP. Vedle aktualizace členské základny a informací o pokroku v realizaci MAP bylo stěžejním tématem rozhodnutí, zda pokračovat s MAPem i po ukončení stávající realizace MAP II v prosinci 2021. Členové ŘV jednohlasně doporučili pokračovat v realizovaných aktivitách a pověřili realizační tým podáním žádosti o podporu ve výzvě 02_20_082 Akční plánování v území.