Řídící výbor aktualizoval organizační strukturu MAP

12.05.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaným Vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 schvaloval řídící výbor aktualizaci dokumentu Organizační struktura MAP formou per rollam. Hlasování se uskutečnilo ve dnech 6. - 8. května 2020.