Progam Divadelního festivalu základních škol

11.06.2019

Kompletní program a anotace k jednotlivým představením 

18.6 Diakonie Čáslav

8:30 - 8:50 ZŠ Vrdy

9:00 - 9:20 ZŠ Husova Čáslav

9:30 - 9:50 ZŠ Jana Václava Sticha - Punta Žehušice

10:00 - 10:20 - Gymnázium Čáslav

10:30 - 10:50 ZŠ Čáslav Masarykova

11:00 - 11:30 Gymnázium Čáslav

22.6 zámek Kačina

14:00 - 14:20 ZŠ Vrdy

14:30 - 14:50 ZŠ Husova Čáslav

15:00 - 15:00 ZŠ Jana Václava Sticha - Punta Žehušice

15:30 - 15: 50 Gymnázium Čáslav

16:00 - 16:20 ZŠ Čáslav Masarykova

16:30 - 16:50 Gymnázium Čáslav


Dívčí kámen

Tragická pověst, která se váže ke zřícenině hradu Lichnice u Třemošnice na Chrudimsku. Zřícenina je významnou dominantou Železných hor. Pověst je příběhem o krutosti, bezcitnosti, marnivosti a pomstě. Panna Milada, která na tomto hradu žila, tragicky přišla o otce, který se při cestě z Čáslavi zřítil v bouři ze skály nad Lovětínskou roklí. Krutá Milada z marnivosti nastolila podmínku, že si vezme jen toho muže, který se dokáže na skalní vyhlídce s koněm třikrát otočit. Z okna hradu pak bezcitně pozorovala, jak její nápadníci padají na dno rokle. Až za několik let se bratrovi jedné z obětí podařilo úkol splnit. Na skále se díky diamantům v podkovách třikrát hravě otočil. Příběh ale nekončí šťastně svatbou, ale smrtí Milady. Rytíř jí svým šípem prostřelil srdce, aby pomstil svého bratra.

Tuto pověst si vybraly dvě školy. ZŠ Vrdy a ZŠ Čáslav Masarykova. Pro diváka bude jistě zajímavé porovnat obě ztvárnění.

Drobné paralely

Stejné místo-jiná doba. Autorská mozaika složená z velmi současných etudek mezi babičkami a vnučkami a ze střípků vyprávění starých lidí z Čáslavi zachycující momenty, kdy se jejich soukromých životů dotkly velké historické události 20.století.

Čáslav - město snů

Když je vám 12-14 let, minulost místa, kde žijete, je vám úplně ukradená a současnost vám přijde fádní. Takže jediné snesitelné téma v souvislosti s regionální identitou je budoucnost! Autorská inscenace, která se s (trochu) černým humorem vypořádává s otázkou, jak by to v Čáslavi mohlo vypadat za 50, 100 či 200let. (Jakákoli podobnost s jakýmikoli žijícími osobami je čistě náhodná! Opravdu!)

Tyto dvě etudy připravili studenti Gymnázia Čáslav

Broučci

ZŠ Husova Čáslav si vybrala Broučky Jana Karafiáta, protože na rok 2019 připadá devadesáté výročí úmrtí tohoto autora. Jan Karafiát působil v Čáslavi v Evangelickém učitelském semináři. Učil zde, působil tu jako spirituál a stal se i jeho správcem. Broučci jsou první českou autorskou pohádkou pro děti.

Punto by měl radost

Divadelní představení o tom, že i významná osobnost Jan Václav Stich - Punto, rodák ze Žehušic a výborný hornista i skladatel, měl jedinečný osobní život plný zajímavých setkání

Představení si připravila ZŠ Jana Václava Sticha - Punta Žehušice