Pracovní skupina pro financování připravovala podklady pro jednání Řídícího výboru MAP

26.11.2019

V pondělí 25. listopadu 2019 se konalo další setkání PS pro financování. Na programu jednání bylo vyhodnocení nákladovosti projektů implementace za školní rok 2018/2019, vyhodnocení spolupráce s DSO Mikroregion Čáslavsko a informace o připravovaném Operačním programu JAK, který by měl v nadcházejícím programovém období 2021- 2027 nahradit stávající OP VVV.

Důležitou součástí setkání pracovní skupiny pak byla příprava podkladů pro zasedání Řídícího výboru MAP a doporučení konkrétních opatření pro aktualizaci Strategického rámce MAP a investičních priorit v území.