Podpora znalostních kapacit ŘV MAP

01.12.2021

Decentralizace a autonomie českých škol - výhoda nebo nevýhoda? Na jedné straně přináší v oblasti řízení organizace obrovskou zátěž a zodpovědnost jednotlivých ředitelů. Na druhou stranu má i mnoho pozitivních aspektů, o které by bylo škoda naše školy ochudit. V rámci podpory znalostních kapacit ŘV MAP se uskutečnilo setkání se zástupci Středního článku MŠMT, který je v současné době pilotován v okresech Semily a Svitavy. Cílem setkání bylo představit myšlenku a smysl středního článku ve vzdělávání a jeho modelů, které na území ČR aktuálně působí: SČ podpory MŠMT, Partnerství 2030+ a Eduzměny. Předmětem nebylo hodnoceni kvality jednotlivých modelů, pouze jejich srovnání, a vlastně i získání zpětné vazby a názorů na jednotlivé varianty. Pomůže Střední článek podpory odbřemenit školy od velké míry byrokracie a administrativní zátěže?