Multidisciplinární setkání k tématu záškoláctví

10.06.2019

Tématem dalšího z multidisciplinárních setkání bylo 5. června ZÁŠKOLÁCTVÍ. Na otázky pedagogů tentokrát odpovídali zástupci Oddělení sociálně právní ochrany dětí a kurátor pro děti a mládež. A témat k diskuzi nebylo málo, od právního rámce zanedbání rodičovské péče, opatření ve školním řádu, způsobů omlouvání absencí, řešení záškoláctví a skrytého záškoláctví až po možnosti spolupráce školy s OSPOD a Policií ČR.

Účastníkům setkání byl předán Metodický pokyn Spolupráce základních škol a orgánů sociálně-právní ochrany dětí (vydal KÚ Středočeského kraje, Odbor školství, správní a organizační v roce 2019). KE STAŽENÍ ZDE