Logické hry, hádanky a netradiční aktivity

19.01.2023

Cílem setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti bylo tentokrát seznámit pedagogy s netradičními aktivitami, které najdou využití nejen v hodinách matematiky, ale mohou podporovat rozvoj logického myšlení průřezově ve všech předmětech.