Seminář o Hejného matematice

02.04.2019

Hejného matematika?
"To je metoda, která dává možnost matematiku prožít..." říká Mgr. Daniela Vodová, ředitelka a pedagožka ze ZŠ Hůrka. S profesorem Milanem Hejným se seznámila již během vysokoškolských studií. Věří, že principy, které metoda přináší, lze uplatňovat během vyučování kteréhokoliv předmětu. Setkáním nás provedla se svou kolegyní Mgr. Renatou Peldovou, vyučující matematiky. V krátkém exkurzu se dotkla zásadních témat: Jak se u dětí budují matematická schémata, jak se tvoří matematické představy v rámci jednotlivých prostředí, v nichž se děti pravidelně pohybují? Nahlédli jsme roli učitele a podporu autonomie žáků - jak neprozradit dětem správné řešení, ale vést je k vlastnímu poznání? Lze podpořit diskuzi ve třídě s 25 a více žáky? Seznámili jsme  se s otázkou chyby a práce s ní. Diskuze nabídla téma podpory vnitřní motivace dětí a možnosti, jak v rámci přiměřených výzev nechat zažít úspěch každé dítě ve třídě. Během společného sdílení bylo možné vyzkoušet si práci s pomůckami, které jsou během vyučování hojně využívány.