Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií 

15.04.2019

Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnil další seminář skupiny Čtenářská gramotnost na téma Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií. Vedla ho neuvěřitelná dáma - paní PhDr. Kamila Balharová, mimo jiného autorka webu kaminet.cz, ze kterého jistě řada z vás při výuce čerpá. Paní doktorka umožnila pedagožkám prvního a druhé stupně základních škol nahlédnout svět očima dyslektiků a to doslova - skrze texty zkomolené tak, jak je vnímá mozek těchto dětí, i prostřednictvím webové stránky, kde vám před očima tančí písmenka ukotvená ve slovech pouze prvním a posledním písmenem. Nechyběly samozřejmě rady a doporučení materiálů pro práci s dyslektiky. Věřím, že mnohé z nás odešly s daleko větším pochopením a pokorou vůči dětem i dospělým s touto poruchou. Paní doktorka u nás jistě nepřednášela naposledy.