Hledáme cesty k udržení implementačních projektů formou kofinancování.

05.06.2020

Po nucené odmlce způsobené nařízením vlády v souvislosti s bojem proti neznámému nepříteli, se ve čtvrtek 4. června 2020 opět shledali členové Pracovní skupiny pro financování tzv. "tváří v tvář". Na programu setkání bylo vedle vyhodnocení nákladovosti implementačních projektů za školní rok 2019/2020 především zvážení možností, jak aktivity spolupráce škol udržet a také ufinancovat i v nadcházející době, kdy se předpokládá výpadek příjmů ze strany OP VVV a zároveň propad daňových příjmů na straně zřizovatelů škol. 

Dobrou zprávou je, že máme plán!