Dílna čtení 2

17.05.2019

Na dílně čtení vedené zkušenou lektorkou Alžbětou Ingrovou z obecně prospěšné společnosti Nová Škola jsme se kvůli velkému zájmu z řad pedagožek mateřských i základních škol sešly již podruhé. Díky tomuto setkání již víme, jak se liší čtenářská lekce a čtenářská dílna, ovládáme strategie a metody, které děti do čtení vtáhnou a pomohou jim ho lépe pochopit a pracovat s ním. Setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo ve středu 15. května v letošním školním roce poslední.