Čtení a psaní poezie ve škole

07.10.2022

Nina Rutová je dáma s obrovským přehledem v oblasti čtenářské gramotnosti a jednou z lektorek RWCT.
Její velkou láskou je poezie. Tou jsme se zabývali na dvoudenním on-line setkání 4. a 6. října 2022. Jak s poezií v hodinách (nejen) literatury pracovat, jaké postupy a aktivity volit pro žáky II. stupně základních škol? Účastnice si vyzkoušely postupy uplatňované při metodě blackout poetry, nalezené básni nebo třeba hledání příběhu v básni.