ČŠI se hodlá zaměřit na dopravní výchovu

02.11.2018

Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou v základních školách a víceletých gymnáziích je druhou prioritou, na kterou se hodlá Česká školní inspekce zaměřit ve školním roce 2018/ 2019.

Vyplývá to z dokumentu "Plán hlavních úkolů České školní inspekce pro školní rok 2018/ 2019, který je přílohou této zprávy. ( 1. strana, bod 2.2)