Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP IV

21.05.2024

V úterý 21. května 2024 se konalo ustavující zasedání Řídícího výboru MAP IV, na kterém byla aktualizována členská základna. Vedle obměny zástupců některých institucí byli přijati i dva noví členové. Nový Řídící výbor následně odsouhlasil základní dokumentaci-Statut, Jednací řád, Komunikační plán a Organizační strukturu MAP. Členové RT dále představili připravované aktivity a projekty implementace, jejich obsahovou stránku a časový harmonogram.