1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

29.10.2018

Dne 11. června 2018 se uskutečnilo první setkání PS ČG. Jednalo se převážně o informativní setkání, kterého se účastnili pedagogové, kteří se aktivně podíleli na tvorbě MAP v předchozím období. Hlavním tématem, které se na této schůzce řešilo, bylo zda zachovat platformu setkávání ve formě PS MŠ a PS ZŠ z předchozího projektu. Všichni přítomní se shodli, že vhodným řešením bude transformovat stávající pracovní skupiny do nově vznikajících formátů. Zároveň projevili přání setkávat se společně (mateřské i základní školy) s cílem vytvořit komunikační prostor pro řešení často nejasných očekávání obou stran při přechodu dětí z mateřských do základních škol.