Cesta ke čtenářské gramotnosti

11.02.2019

Ve středu 6. 2. vedla setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost autorka dětských knih, vzdělávacích publikací a metodik pro učitele - Klára Smolíková. Její seminář nás upozornil například na to, že není třeba se bát nahradit čtenářský deník vlogem, na to, jaký potenciál pro práci s textem má komiks a nebo jakou roli hraje estetika prostředí, ve kterém si děti knihy půjčují. A znáte osobní knihy?