4. setkání pracovní skupiny pro financování

28.06.2019

Na tomto setkání byli členové pracovní skupiny seznámeni s aktuálními a připravovanými dotačními tituly souvisejícími se vzděláváním dětí a žáků.