3. veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí

29.03.2019

Ve čtvrtek 4. dubna se ve společenském sálu Hotelu Grand v Čáslavi konal 3. veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí.

Letošní třetí ročník se po organizační stránce představil v nových souvislostech. S dostatečným odstupem po konání veletrhů v letech 2016 a 2017 jsme žádali vystavovatele i návštěvníky o zpětnou vazbu. Ptali jsme se na jejich názory a náměty, co by se dalo dělat lépe. Na základě získaných informací jsme pak vyšli vstříc hlasu kariérových poradců základních škol a zacílili namísto na žáky 9. ročníků na osmáky. Právě oni totiž začínají přemýšlet o své budoucí kariéře a uplatnění. S tím šel ruku v ruce přesun termínu z podzimu na jaro, aby čáslavský veletrh zbytečně nekolidoval s burzami škol v okolních městech. Letošní ročník tak navštívili žáci osmých ročníků ze základních škol v Čáslavi, Potěhách, Vrdech, Žehušicích, Žlebech, Ronově nad Doubravou a Golčově Jeníkově.

Další významný podnět z řad vystavovatelů pak zazněl z řad zaměstnavatelů, kteří se nechali slyšet, že by uvítali přítomnost studentů středních škol a učilišť. Ti jsou pro zaměstnavatele zajímavou cílovou skupinou pro případné stáže a další formy spolupráce. Nutno dodat, že i tento požadavek se podařilo v letošním roce naplnit. Co do návštěvnosti byl letošní veletrh zatím nejúspěšnějším ve své krátké historii.

Stejně jako v minulých letech se chystáme vyjít v příštím ročníku vstříc vystavovatelům i návštěvníkům. Nechme se tedy překvapit, co si na nás připraví veletrh v roce  2020.


Fotogalerii z veletrhu naleznete zde