3. setkání pracovní skupiny pro financování

16.05.2019

Pracovní skupina pro financování se na svém 3. zasedání věnovala investičním záměrům škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Po vyhodnocení podkladů pak členové PS připravili doporučení pro jednání Řídícího výboru MAP ohledně potřebnosti, využitelnosti a udržitelnosti plánovaných investičních záměrů v území.